Surnadal kommunes ordfører Margrethe Svinvik (t.h) overrekker et synlig bevis for at Bio Marine er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, (f.v. innkjøpsleder Stine Bøe og HMS ansvarlig Solveig Haglund ved Bio Marine. 

Bio Marine blir Miljøfyrtårn

Bio Marine er nylig blitt kvalifisert til Miljøfyrtårnbedrift. Sertifiseringen er første etappe i et langsiktig arbeid der miljøledelse er tatt inn i virksomhetens hovedstrategi.

- Vi har lenge arbeidet med å etablere rutiner der vi tar ansvar for både det ytre og det indre miljø. Miljø betyr bærekraft på flere arenaer, både i forhold til valg av materialer, avfallshåndtering, kildesortering og gjenvinning. I tillegg legger vi vekt på det arbeidsmessige og sosiale miljøet ved virksomheten, som også skal være bærekraftig, sier Martin Gausen, daglig leder.

Nylig kunne Bio Marine motta beviset og dokumentasjonen på at de har innfridd kravene som stilles til en Miljøfyrtårnbedrift. En grundig gjennomgang og dokumentasjon av virksomheten er gjennomført av en ekstern aktør, som har myndighet til å kvalifisere Miljøfyrtårnbedrifter.

- Selv om miljøbevissthet har preget driften lenge kan vi også utad skilte med at vår virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har tatt jobben med å dokumentere at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger, sier Gausen.

I tillegg til hvordan vi sorterer avfallet og hvor mye energi vi bruker, handler dette i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

- Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar og redusere miljøpåvirkningene våre. For oss handler dette om miljøledelse som verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens utslipp. Vi har allerede innført bruk av elektriske kjøretøyer og utvider i disse dager el-produksjon med mangedobling av solceller på taket på hoved-lokalet vårt. På sikt ønsker vi å få til karbonnøytral produksjon og virksomhet, sier Gausen. Miljøfyrtårn er et verktøy vi bruker for å komme framover i dette arbeidet.

Litt om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).  Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre. 

For å bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no .

Scroll to top