Oksygentilsetting har blitt mer og mer brukt i oppdrettsnæringen, og investeringsfondet Bluefront Equity ser behovet for mer oksygen til bransjen fremover.

Bluefront Equity har ved å kjøpe 59 prosent av aksjene nylig gått inn på eiersiden av Bio Marine.

- Tanken og grunnen til at vi gjør denne investeringen er fordi vi har «steintro» på selskaper som over en lengre periode har etablert seg og bygget sterke markedssituasjoner i havbruksnæringen, sier Simen Landmark, som sammen med Kjetil Haga etablerte investeringsfond Bluefront Equity i mars 2020. På kort tid har duoen bygget på kort tid opp investeringsfondet, og Haga sier i en nylig publisert artikkel på Kyst.no at selskapet nå har en milliard kroner de vil investere i sjømatnæringen. Det er Bluefront Equitys første fond, Bluefront Capital I, som foretar investeringen i Bio Marine.

- Investeringen skjer gjennom en kombinasjon av emisjon og aksjekjøp fra eksisterende eier, sier partner Kjetil Haga.

Kapital

Samtidig som Bluefront kommer inn på eiersiden vil man tilføre kapital til selskapet. Blant investorene i Bluefront Capital I er Bergesen-familiens Havfonn, Nysnø Klimainvesteringer, Anker-familien, Klaveness Marine, Steensland-gruppen, Commonfund, Cuberas nye impact-fond, i tillegg til bransjepersoner som Alf-Helge Aarskog, Aino Olaisen, Jan Sverre Røsstad og Bjørn Apeland.

- At selskapene har 10-20 års historikk er noe vi ser på som svært positivt. Når selskaper har vært gjennom flere sykluser, vet vi at det er en solid kompetanse i bedriften bunn, som kan være vanskelig å kopiere og som er svært viktig for oss når vi investerer og bygger ut fra det. Noe Bio Marine er et perfekt eksempel på, sier Landmark. 

Flere har banket på

Daglig leder Martin Gausen forteller til Kyst.no at han er veldig fornøyd med avtalen som nå er inngått. Han kan fortelle at det har vært flere investorer som har banket på døra deres de seneste årene, men Bluefront Equitys sammenfallende markedssyn og samme behovsforståelse knyttet til kontinuitet og kontinuerlig utvikling av produkter og organisasjon, ble avgjørende for at nettopp de slapp inn døren. 

- Vi ser at vi har en del felles syn på fremtiden og hvordan man skal drive fremover, som gjør at vi nå har et veldig godt utgangspunkt. I tillegg er karene i Bluefront Equity svært hyggelige og løsningsorienterte folk som har fokus på de viktige tingene, forteller Gausen.

Landmark påpeker at oksygen er noe selskapet liker spesielt godt å investere i. 

​- Jo mer perfekt oksygennivået til fisken er, jo bedre vokser fisken. Oksygentilsetning i vannet er viktig for karmiljø, fiskehelse og vekst, og kan i tillegg bidra til mindre tap og sykdom. Så det slår liksom både på økonomi og fiskehelse samtidig, som er en perfekt ting for oss å investere i, sier Landmark.

Bærekraft

Partnerduoen presiserer at de investerer utelukkende i selskaper som de mener bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat. 

- Vi liker å investere i selskaper som er godt posisjonerte og kan levere til flere segmenter, som da inkluderer lukket produksjon i sjø, lukket på land eller standard merdbasert oppdrett eller offshore havbruk, sier Haga.

- Midlene vi nå skyter inn skal anvendes til å rigge for videre vekst og for å utvikle produktene og tjenestene. Oksygen kommer man ikke unna, uansett hvilken type oppdrettsmetode man går for. Så det liker vi godt med Bio Marine, fortsetter Gausen.

Bio Marine forventer en omsetningsvekst på 40 prosent i 2021 sammenlignet med fjoråret, og ambisjonen er å øke antall ansatte i selskapet. 

-  Etterspørselen etter oksygen og oksygenkompetanse er raskt voksende, og vi forventer at Bio Marine vil innta en lederrolle i denne utviklingen, sier Haga.

Samarbeid

Bluefront Equitys første investering var i Redox, som er en ozon- og oksygenspesialist som utvikler miljøvennlige teknologier som bedrer fiskevelferd og biosikkerhet i oppdrett. Redox har i flere år samarbeidet med Bio Marine. 

- Bluefront Equity er i ferd med å samle en spennende klynge av bedrifter innen merdmiljø og oksygenering. Vi mener denne grupperingen sammen kan utvikle enda mer komplette løsninger for kundene våre, sier Gausen, som legger til:  - Det er helt klart en fordel at Redox allerede er en del av Bluefront Equitys investeringer, og vi ønsker å utvikle enda bedre løsninger. Sammen med Redox kan vi tilby en mer komplett løsning og pakke, sier han. 

Nils Hovden, markedsansvarlig i Bio Marine sier til Kyst.no de to utstyrsleverandørene har gode komplementære produkter, som kan utfylle hverandre godt. 

- Vi er delvis i samme bransje, og det er lite overlapp. Vi opplever at kundene ønsker mer komplette løsninger, og da er dette samarbeidet med Redox en gylden mulighet til å bygge videre på, sier Nils Hovden.

Kjetil Haga (t.v) og forretningspartner Simen Landmark har på kort tid bygget opp investeringsfondet Bluefront Equity, som nylig avsluttet sitt første fond som landet en milliard kroner som de nå skal investere i sjømatnæringen. Foto: Bluefront Equity.

 

 

 

Scroll to top