Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder

Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder Mye tyder på at horisontalt lys til fisken gir økt effekt for å forhindre kjønnsmodning sammenlignet med vertikal belysning fra oversida. Årsaken er at lyspåvirkning gjennom øynene er...

Hindrer tidlig kjønnsmodning av oppdrettstorsk

Hindrer tidlig kjønnsmodning hos oppdrettstorsk Møreforsking har på vegne av Ode gjennomført et prosjekt for å undersøke og dokumentere effekten av lysregime på oppdrettstorsk. Prosjektet viser at en gjennom systematisk og korrekt regime...

Scroll to top